Địa chỉ vườn : Nguyễn Trung Trực, KP. 1, P. 2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Trụ sở  : TT. Định Quán, H. Định Quán, Tình Đồng Nai
SĐT : 0918.345.005 – 0933.225.005
CN. HCM 1 : Kênh 19/5B, P. Tây Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
SĐT : 0937.743.431
CN. HCM 2 : Nữ Dân Công, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
SĐT : 0167.581.2167
Email : contact@caphenguyenanh.com